Hledat

Informace


Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Návštěvnost

Líbí se Vám stránky?

  1. ANO - výborné 3965
  2. ANO 2841
  3. NEVÍM 2856
  4. NE 2584
  5. NE - strašné 2700


Kalendář akcí

Kontakt

WWW adresa:

www.salmanovice.cz

E-mail:

info@salmanovice.cz

Odkazy

Organizace a spolky

Osvětová BESEDA
Sbor dobrovolných hasičů
Myslivecký spolek
ZO VČS Šalmanovice

V obci je nebo není

Požární zbrojnice: 2x ANO
Telefonní budka: ANO
Vodovod: ANO
Plynofikace: NE
Kanalizace: NE
Škola: NE (4km)
Pošta: NE (4km)
Zdravotnické zařízení: NE
Policie: NE
Obchod smíšené zboží: NE
Místní hostinec se sálem: ANO
Zastávka ČSAD: 2x ANO
Zastávka ČD: NE (7km)
Knihovna s Internetem: ANO
Místní bezdrátový rozhlas.

ReklamaHistorie zásahů šalmanovických hasičů

5.díl seriálu

16.09.2011

Po dvou předchozích parných dnech přišla v noci  28. června 1906 obrovská bouře. Celá obloha byla v plamenech. Kolem 23. hodiny přehlušila hlas hromu trubka ohlašující poplach a oheň. V zápětí hlas zvonu volal zdejší obyvatelstvo ku pomoci.  Blesk udeřil do dřevěné stodoly č. 18 a 19 rolníka p. Bartoloměje Křiváčka. Ke stříkačce se první dostavili místní kovář Raginer, velitel učitel B. Jezdínský  a jednatel Jan Koudelka. Stříkačka byla použita k dopravě vody na okolní došková stavení  Marie Fuksové vzdálená pouze 50 m od místa požáru.  Jižní vítr zapříčinil, že oharky létaly přes stavení pana Haidra až k Bicanům. Úsilím hasičů a některých místních občanů se podařilo oheň omezit pouze na výše uvedenou stodolu č. 18 a 19.  Sbor opustil místo po úplném zdolání požáru ve dvě hodiny ráno.

Dne 21. listopadu tentýž rok se opět troubilo na poplach. Ve 20 hodin večer vypukl požár v Cepu u Josefa Bláhy (Jouzíků chalupa). Shořela čtyři stavení.  Náš sbor i přes to, že nikdo z hospodářů z počátku nechtěl půjčit potah, se na místo dostavil jako čtvrtý. Hašení se zúčastnilo 8 sborů.

Necelý týden poté, 26. listopadu vznikl požár v Lipnici u Zvoníků. Náš sbor se vydal na cestu se stříkačkou hned po vyhlášení poplachu, ale i přes to v době příjezdu již nebylo co hasit. Požár byl zdolán lipnickým a hrachovišťským sborem. Na místo se dostavil ještě sbor kramolínský.

Bc. Ladislav Koranda
kronikář SDH Šalmanovice

4.díl seriálu

23.06.2011

Od posledního požáru uplynuly tři roky, než bylo v Šalmanovicích opět troubeno na poplach. Dne 26. září 1903 byl sbor přítomen u požáru v Boru u Kubátů.  Téhož roku se ještě podílel na likvidaci dalších požárů. Bylo to v Šalmanovicích u Candrů, dále u Zemana v Jiterní Vsi a také v Kramolíně.

      Dne 24. června 1904 vypukl požár v Nepomuku. Náš sbor se dostavil v krátké době. Společně s ním byl u požáru přítomen i sbor z Jílovic, Kramolína a též v té době utvořený sbor z Jiterní Vsi.

     Dne 7. srpna 1904 hořel lipnický les zvaný „ Vochozka“. Náš sbor se na místo dostavil jako první a oheň lokalizoval.  Asi za půl hodiny přijela stříkačka z Jiterní Vsi. Oheň byl společně uhašen vodou z rybníka Na Štěpánkách. Když se dostavil sbor z Lipnice, bylo již vše uhašeno.

     Dne 31. srpna 1904 vypukl požár v obci Bor. Hořet začalo ve 14.30 hodin odpoledne u „Hlinských“, chalupníka Kašpara Korandy, číslo popisné 34. Šalmanovický  sbor se k požáru dostavil v plném počtu se stříkačkou. Pro nedostatek vody musela tato být donášena ručně a tak nápájeny stříkačky. Tento požár hasily tři stříkačky: ze Šalmanovic, z Boru a z Jiterní Vsi.

                                                                     Bc. Ladislav Koranda
kronikář SDH Šalmanovice

3.díl seriálu

23.02.2011

     Dne 28. července roku 1899, pouhé tři dny od předešlého požáru, se opět ozývá hasičská burcovka.  Vypukl požár v Jiterní Vsi č. 11 u „Zemanů“, který způsobil hoch hrající si se sirkami. V kratičké době nastoupil sbor cestu k požáru, kde se ihned ujal svých prací společně s bratrskými sbory Jílovickým, Lipnickým a Hrachovištským. Společným úsilím se podařilo oheň v krátké době udolati.

     Další požár nenechal na sebe dlouho čekat.  Dne 29. dubna roku 1900 vznikl oheň v obecní chalupě č. 9 v tak zvané „pastušině“. Bylo to v neděli za velikého parna, kdy lid byl většinou v kostele, nebo mimo vesnici.  V 6-10 minutách od vyhlášení poplachu se na místě sešlo šest členů našeho sboru, kteří začali bojovat s ohněm. Za krátkou chvíli k nim přibyli další tři. Celá pozornost této hrstky členů byla věnována domům č. 8, 10 a 37. Bylo dbáno zejména toho, aby nechytila chalupa č. 10 zvaná „Počta“, neboť v případě chycení tohoto stavení by pak hrozilo nebezpečí větším usedlostem. Útok byl veden následovně: Nejprve byla polita nejohroženější místa sousedního stavení č. 10, současně stržena bouda nacházející se mezi č. 9 a 10. Pak byl odražen štít hořícího stavení a vzniklým průlomem byl vpuštěn proud vody na půdu do plamenů. Úsilím hasičů se podařilo požár omezit jen na číslo 9. Vlastníkem je obec a nájemce Ondřej Cipín, obuvník a také hasič. Při požáru shořela jedna hasičská přilba a nikdo nebyl zraněn. Sbor opustil požářiště v poledne.

                                                                     Bc. Ladislav Koranda
kronikář SDH Šalmanovice

2.díl seriálu

24.11.2010

Dne 25. července 1899 se naskytla sboru příležitost, aby se prakticky osvědčil v místě svého působiště, v Šalmanovicích. Z neznámé příčiny vznikl kolem 10. hodiny požár v chaloupce č. 16 u Matouše Mejdrecha (Kolovrátků chalupa). Oheň byl zpozorován několika lidmi a ihned byl učiněn poplach sborovými trubači, signálkami a zvonem. I přes to, že byl sbor rozptýlen po polích, dostavil se na místo v 10 – 15 minutách.  Do té doby již bylo celé stavení v plamenech.  Nebezpečí hrozilo také dalším domům, které byly ve směru větru. Jejich střechy lidé zakrývali mokrými látkami, avšak marně. Z hořícího stavení č. 16 bylo vyvedeno 6 dětí a dobytek, až na jedno tele, které uhořelo. Ze sousedních chalup č. 18 a 19 bylo vyneseno vše. Při hašení bylo užito celkem 5 stříkaček, obecního háku, 40 m domácích hadic a 320 m cizích.  Shořel jeden hasičský oblek a byla zlomena hasičská sekera.  Chalupa č. 16 lehla popelem celá. Z č. 19 se podařilo zachránit stodolu a nábytek. Z č. 18 jen nábytek a něco hospodářských věcí. Na pomoc místním se dostavily i sousední sbory: Lipnice, Hrachoviště, Bor a Jílovice.  Při požáru vál silný jihozápadní vítr, který znesnadňoval práci hasičům. Při hašení se všichni zasahující potýkali s nedostatkem vody a hadic.  Úhrnná škoda na majetku vznikla 6400 zlatých, která byla částečně kryta pojištěním.

Bc. Ladislav Koranda
kronikář SDH Šalmanovice

1.díl seriálu

24.11.2010

Rok po založení Hasičského sboru v  Šalmanovicích 15. června 1898 prožil sbor svůj

„ KŘEST“ při ohni. Asi v půl osmé hodině byl zpozorován požár směrem k Suchdolu, hořelo v Schwarzbachu.  Hned učiněn poplach hasičskými signálkami a zvonem, účinkem jehož sešlo se 9 členů v malé chvilce. Když pak i koně J. Haidra a J. Bicana byli připraveni, vydal se sbor se stříkačkou na cestu. Po jízdě trvající asi hodinu dorazil sbor na místo požáru, kde byl obyvatelstvem a hasičstvem domácím i Suchdolským s velikou vděčností přijat. Z přespolních sborů, kromě suchdolského, přijel náš sbor nejdříve, ačkoli cesta byla špatná. Na místě požáru nemohl sbor náš pro nedostatek hadic uvést stříkačku do provozu, proto vystřídali členové unavené hasičské mužstvo suchdolské v obsluze stříkačky a i jinak pomáhali. Popelem lehla čtyři čísla.

Po udolání požáru vrátil se sbor až na některé nepatrné poškození obleků v úplném pořádku.

V příštím vydání zpravodaje bude popsán zásah hasičského mužstva o rok déle přímo v Šalmanovicích, kde požár pomáhaly hasit i sbory z Lipnice, Hrachoviště, Boru a Jílovic.

Bc. Ladislav Koranda
kronikář SDH Šalmanovice

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti | mapa stránek